Numune Kabul

  • Birim
  • Formlar

içerik1

Van Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'nde numunelerin kabulünden imha aşamasına kadar geçen tüm tanımlama, nakil, muhafaza, iade ve imhası işlemlerini kapsayan bir sistem kurulmuştur. Bu işlemler Numuneye Uygulanan İşlemler Prosedüründe belirtilen esaslara göre yürütülür.

 Müşteri tarafından laboratuvara getirilen numuneler, Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi'nde kodlandırılarak kaydedilir. Laboratuvar çalışmaları esnasında numunenin niteliğini kaybetmemesi için gereken önlemler alınır.

Numuneler ilgili laboratuvarlara eğitilmiş personel ile güvenilir bir şekilde taşınır. Taşınma esnasında ürünün ambalajı bozulmadan laboratuvarlara gönderilir.

Laboratuvara gelen numunelerde mikrobiyolojik analiz talebi varsa, öncelikle mikrobiyoloji laboratuvarına bekletilmeden imza karşılığı teslim edilir. Numunelere ait dokümanlar, tüm laboratuvarlardan analiz sonuçları gelinceye kadar Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi'nde muhafaza edilir.

Bu raporlar, TS EN ISO/IEC 17025 standardının, ilgili TÜRKAK Rehberinin ve Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak belirli formatta hazırlanmakta ve talep edildiğinde ölçüm belirsizliklerini içermektedir.

Analiz Ücretleri Ödeme Şekilleri :

       Kurumumuzca yapılan analizlere ait ücretler makbuz karşılığında kurum saymanlığına nakit yatırılmak ile birlikte aşağıda verilen hesap numaramıza da yatırılabilmektedir.

Türkiye Halk Bankası Van Şubes  :

İBAN TR73001200933900005000067​
tıklatınız​​

''