Numunenin Kabulü, İadesi ve İmhası

Numune Kabul Kriterleri

 

İl ve İlçe Müdürlüklerince ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza denetim/ithalat/ihracat amaçlı analiz için gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile ya rı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü "Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi" tarafından gerçekleştirilir. Laboratuvarımıza analiz amacıyla gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır:

Resmi denetim numuneleri Resmi Numune Alma Prosedürüne uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.

Numune mümkün olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde elden, resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.

Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.

Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

Özel istek numuneler; numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum/ kuruluş/kişilere ait antetli veya Müdürlüğümüzden temin edecekleri "Taleplerin ve Tekliflerin Gözden Geçirilmesi Formunu" doldurmaları yeterli olacaktır.

Numune miktarı; numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte katı numunelerde 0,5 kg., sıvı numunelerde 1 lt numune yeterlidir. Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi (pestisit, mikrobiyolojik) var ise önceden Müdürlüğümüz "Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi" ile temasa geçilmelidir.

Mikrobiyolojik analiz talebi ile getirilen/gönderilen tüm numunelerin steril ambalajlarda ve en az 0,5 kg. olması gereklidir.

Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuvara intikal etmelidir.

İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, Üretim İzni, referans laboratuvarlara gönderilen şahit numuneler ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir.

Numuneye ait analizlerin başlaması için analiz ücretinin Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Saymanlığına veya Döner Sermaye İşletmesinin banka hesabına (Vakıfbank-Yavuz Selim Bul. Şb: 007287562121   IBAN: TR97 0001 5001 5800 7287 5621 21;  Ziraat Bankası - Merkez Şube: 39289547-5001 IBAN: TR76 0001 0002 4339 2895 4750 01) yatırıldığına dair okunaklı bir dekontun tarafımıza ulaştırılması (faks: 0.462.230 22 71) gerekir.

 

(Mahkemeler aracılığı ile gelen numunelerin analiz ücretleri yatırılmasa bile numune analize alınır ve raporlar ücretin yatırılması sonucu teslim edilir.)

Talep edilmesi halinde analiz sonuçları uygun olan numunelerin kalan kısmı imza karşılığında firmaya iade edilir. Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesi söz konusu değildir.

Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardına göre) yapılabilir.

 

 

Numunenin Reddi

 

Kurumumuza gelen numunelerin aşağıdaki durumlarda kabulü gerçekleştirilmez. Numune Ret Formu düzenlenerek iade edilir.

A) Resmi numuneler için;

Resmi numune alma prosedürüne uygun alınmayan numuneler,

Numune alma tutanağı ile numune bilgileri uyumsuzluk gösteren numuneler,

Son kullanma tarihi geçmiş numuneler,

Ambalajında yırtık, delik, patlak bulunan numuneler,

Özel koşullarda kurumumuza iletilmesi gereken ancak bu koşullarda kurumumuza getirilmeyen/gönderilmeyen numuneler (dondurma vb. gibi)

Mühürsüz numuneler

Mikrobiyolojik numuneler için gerekli koşulları sağlamayan numuneler

Analiz için yeterli miktarda olmayan numuneler

B)  Özel İstek Numuneleri için;

Yeteli miktarda olmayan numuneler

Bütünlüğü bozulmuş numuneler

Özel koşullarda getirilmesi gereken ancak bu koşullar altında getirilmeyen numuneler

Son kullanma tarihi geçmiş numuneler

Açılıp kullanılmış numuneler

Mikrobiyolojik analizler için gerekli şartları sağlamayan numuneler

 

Numunenin İadesi, Muhafazası ve İmhası


Müdürlüğümüz tarafından kabul edilen numuneler imha süresi gelene kadar uygun şartlarda muhafaza edilir. İmha süreleri "Gıda ve Yemin resmi kontrolüne dair yönetmelikte" yayınlandığı üzere düzenlenmiştir.

Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre oda sıcaklığında, buzdolabında veya derin dondurucuda raporun çıkmasını takiben minumum 7 gün ile maksimum 2 ay süre ile muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından raporun çıkmasını takiben 7 iş günü içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.

Numune sonucu olumlu olan numunelerde raporun müşteriye bildirim tarihinden itibaren son tüketim tarihi ile sınırlı olmak üzere 7 gün içinde numuneler iade edilebilir. Alınmayan numuneler imha edilir.

Sonucu olumsuz olan numuneler için müşteri 7 gün içinde analiz sonucuna itiraz edebilir. Bu sürede itiraz edilmemesi durumunda müşteri itiraz hakkını kaybeder. Sonucu olumsuz olan numunelere son kullanma tarihi dolana kadar imha işlemi uygulanmaz. Son kullanma tarihi dolan numuneler imha edilir. Son kullanma tarihi olmayan numuneler 2 ay süreyle (veya numune olma özelliğini kaybedene kadar) saklanır.

 

Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Formu


Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Formu için tıklayınız.. ​​​​

''