Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi 969 Sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince kurulmuştur. 


​Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinde 1(bir) Sayman ve 1 (bir) memur olmak üzere 2 (iki) personel görev yapmaktadır. 


Döner Sermaye işletmesinin temel çalışma konuları şunlardır;


1 Mayıs 2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden muhasebe işlemlerinin yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre maddeler halinde kayıt altına alınması, 

Ödenmesi gereken KDV, KDV Tevkifatı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Gayrisafi Gelir Payı, Merkez Hissesi, SHÇEK Payı, TÜRKAK Payı, SGK Primleri, Emekli Kesenekleri, İcra Tevkifatları , Sendika Kesintileri gibi yasal giderlerin düzenli olarak zamanında ödenmesinin sağlanması, 

Bütçeden yapılacak olan ödemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olmasını sağlamak, 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan belgelerin "Ödeme Emri Belgesinde" yer alıp almadığını kontrol etmek, 

Mali yıl sonunda faaliyet sonuçlarına göre İşletme Bilançosunu hazırlamak 


Analiz ücretleri için kullanabileceğiniz kurumumuza ait hesap numaraları aşağıdaki gibidir;


Vakıfbank  Yavuz Selim Bulvarı Şubesi 

IBAN NO: TR97 0001 5001 5800 7287 5621​ 21


 

''