Kalite Yönetim Birimi

Kurumumuzda Kalite Sistemi 2006 yılında kurulmuştur. Kalite Yönetim Birimi gelişen teknolojinin takibi, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları için kendini sürekli yenilemektedir.
 
Kalite Yönetim Birimi (KYB) TS ISO EN/IEC 17025 “ Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar” standartı gereğince Kalite Sistemini kurmuş ve yönetmektedir. Bu standartşn gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
 
KYB Kalite sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Müdüre istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. Belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm personel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına ulaşabilir. Bu dokümanlara uygun olarak çalışır.
 
Kalite Yönetim Birimi aynı zaman da eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. Yine Kalite Yönetim Birimi İç tetkik organizasyonunu ve takibini yapar. Yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirir ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler. Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarını, Kalite Yönetimi konusunda yurt içi ve yurt dışında temsil eder.​
''