Sık Sorulan Sorular

​Soru 1: ​Kargo ile numune gönderebilir miyim?

Cevap 1: ​Kurumumuza kargo ile numune gönderilebilmektedir. Kargo ile gönderilen numunelerin uygun koşullarda, yeterli miktarda ve gerekiyorsa soğuk zincirde gönderilmesi ve numunenin analiz için gerekli asgari miktarda olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi formu veya analiz talebini beirten üst yazı kargoya eklenmelidir. Kargo ile gönderilen numuneler için analiz ücretleri kurumumuz döner sermaye hesabına yatırılarak dekondu kurumumuza fakslanmalıdır. 


Soru 2: ​Taleplerin, Tekliflerin ve sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Formunu doldurmalı mıyız?

Cevap 2: Kurumumuzda özel istek numunelerinin kabulü Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin gözden geçirilmesi formu veya numune ve analiz bilgilerinin açık şekilde ifade edildiği bir dilekçe ile gerçekleşmektedir. Formda numune, firma ve analiz bilgilerinin detaylı olarak belirtileceği alanlar bulunması nedeniyle Tallepleri, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Formunun doldurularak numune kabulü sırasında teslim edilmesi tercih edilmektedir. 


Soru 3: Özel istek analiz raporları mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?

​Cevap 3: Hayır kullanılamaz. analiz raporunun alt kısmında ilgili yönetmelik gereği adli ve idari işlemler ile reklam amacı ile kullanılamaz ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin kaldırılması mümkün değildir. 


Soru 4: ​Analiz ücretlerine KDV eklenecek midir?

Cevap 4: Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından yayınlanan analiz ücretleri son ücretler olup KDV ilave edilmeyecektir. Akredite analizler için akreditasyon payı ödenecektir. 


Soru 5: Analiz sonuçlarını faks ya da mail vasıtasıyla alabilir miyiz?

Cevap 5: Analiz sonuçları elden ya da posta yolu ile teslim etmekteyiz. Faks ya da mail vasıtasıyla analiz sonuçları iletilmemektedir. 


Soru 6: ​Analiz Fiyatlarında herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Cevap 6: ​Analiz fiyatları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip ilan edilmektedir. Kurum olarak analiz fiyatlarında herhangi bir indirim ya da iskonto yapmamız mümkün değildir.


Soru 7: Analiz sonuçları daha kısa sürede verilebilir mi?

Cevap 7: Her analiz için çalışma yönteminde belirtilen sürelere riayet edilmektedir. Analiz yönteminde belirtilen ve kurumumuz internet sitesi üzerinden yayınlanan süreden önce analiz sonucu vermemiz mümkün değildir.


Soru 8: Kurumunuz tarafından yapılan analizlerle ilgili olarak eğitim veriliyor mu?

Cevap 8: Kurumumuzda müşteri talepleri doğrultusunda yapılan analizler, kalite yönetim sistemi ve dokümantasyon konularında ücretine mukabil eğitim verilmektedir. Eğitim ücretleri ilgili komisyon tarafından belirlenip internet sitemiz üzerinden yayınlanmaktadır. Detaylı bilgi için eğitim başlığına tıklayınız.


Soru 9: Analiz listenizde yer almayan analizler kurumunuzdan talep edilebilir mi?

Cevap 9: Kurumumuz analiz listesinde yer almayan analizler müşteri talepleri doğrultusunda değerlendirilip, yöntem araştırması yapıldıktan sonra bilgi verilmektedir. 


Soru 10: ​Analiz sonuçları ne zaman çıkacak?

Cevap 10: Analiz sonuçları çalışma yöntemlerinde belirtilen ve kurumumuz internet sitesi üzerinden yayınlanan süre sonunda çıkmaktadır. Belirtilen süreden önce analiz sonuçlarının raporlanması mümkün değildir.


Soru 11: Su ürünlerinde hangi analizleri yaptırabiliriz?

Cevap 11: ​su ürünlerinde genel olarak mikrobiyolojik analizler, histamin ve ağır metal analizleri istenmekte olup; hangi analizlerin isteneceğine ilgili mevzuat doğrultusunda müşteri veya denetçi karar vermektedir. 


Soru 12: İçme sularında hangi analizleri yaptırabiliriz?

​Cevap 12: İçme sularının kontrolü ve analiz yetkisi Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olup kurumumuz içme suyu numunelerini kabul etmemektedir.


​​
''