Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

  • ​Genel
  • Personel
  • Cihazlar


A. Numune Kabulu: Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanları gereğince kuruşumuza ulaştırılan numuneler, Numune Kabul Talimatına göre ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra numune kabul edilir ve kayıt altına alınır.

B. Numunenin Etiketlenmesi, Hazırlanması ve Dağıtılması : Analiz edilmek üzere kabul edilen numune evrak numarası ile aynı olacak şekilde kod numarası verilerek etiketlenir ve ilgili laboratuvarlara analiz talep formu ile birlikte imza karşılığı teslim edilir. Bu işlemlerin uygulanması sırasında Numune Etiketleme, Hazırlama ve Dağıtım Talimatı uygulanır.

C. Numunenin İadesi, Muhafazası ve İmhası : Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler özelliğine göre oda sıcaklığında, buzdolabında veya derin dondurucuda raporun çıkmasını takiben 15 gün ile 2 ay süre ile muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından raporun çıkmasını takiben 10 iş günü içinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Bu işlemlerin uygulanması sırasında Numune İade, Muhafaza ve İmha Talimatı uygulanır.

D. Numunelerin Analiz Edilmesi ve Raporlandırılması : Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvarın numuneyi teslim etmesini takiben Analiz Metodları Prosedürü gereğince analizi yapar. Analiz Sonuçlarının Raporlandırılması Talimatına göre ilgili laboratuvar birimi tarafından NKR’ne yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır.


Personel Durumu


Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde 1 Gıda Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Laborant, 1 Tekniker, 1 VHKİ ve 1 İşçi olmak üzere toplam  ​6 personel görev yapmaktadır. 
​Birim Sorumlusu​Neslihan GÜNGÖR
Birim Sorumlusu Vekili​İsmail ŞİRİN
Teknik Personel
Gül Seda REİS
TeknisyenArif ŞAHİN
​V.H.K.İ.​Seyfettin KÖROĞLU
​İşçi​Abdurrahman TOSUNCihaz Durumu


​​İnfrared Isı Ölçer​1 Adet
​Değirmen​2 Adet
​Terazi​1 Adet
​Derin Dondurucu 1 Adet​
​Buz Dolabı1 Adet​
​Numaratör2 Adet​

''