Kalite Politikamız

​Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; teknolojiyi yakından takip ederek bilimsel, etik ve ahlaki ilkelere uygun şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek etkin bir mekanizma oluşturan, yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği ve güvenilirliği temel prensip kabul eden, ulusal ve/veya uluslararası standartların rehberliğinde gerçekleştirilecek analizler vasıtası ile hızlı, doğru ve kesin sonuçlar elde etmeyi ve yenilikleri en önde takip edip uygulayarak ulusal ve uluslar arası platformda referans laboratuvar olmayı hedefler.


Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” güncel standardının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede, müşterinin her türlü fikri ve mülki haklarını koruyarak güvence altına alan; bağımsızlık, eşitlik, tarafsızlık, güvenilirlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak zamanında ve güvenilir hizmet vermeyi taahhüt eder.


Laboratuvar yönetimi; ulusal ve/veya uluslararası standart analiz yöntemlerini kullanarak, yöntemlerin geçerli kılınması, ölçümlerin izlenebilirliği, yeterlilik test çalışmalarına katılım, performans kontrolleri ve kalite kontrol çalışmaları düzenleyerek iyi bir mesleki ve teknik uygulamayla müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.


Laboratuvar yönetimi; tüm personelin kalite yönetim sistemi dokümanlarını ve Kalite Politikasını okumasını, anlamasını, benimsemesini ve politikaya uymasını sağlar.


Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, laboratuvar altyapısını güçlendirecek ekipman ihtiyaçlarını temin etmek, akreditasyonun sürekliliğini sağlamak ve akredite analiz sayısını artırmak için yıllık hedef planları hazırlayıp takip eder. Yönetim sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sistemi düzenli olarak izler, gözden geçirir ve sürekli gelişmesini temin eder.​

''