Tarihçe

Laboratuvarımız 16 Ekim 1973 tarihinde T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, T.B. Veteriner işleri Genel Müdürlüğüne bağlı “Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvarı” olarak kurulmuş, 1973–1986 yılları arasında “Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü” olarak bölgemize hizmet vermiştir.

1986 yılında Bakanlığımızda yapılan yeniden düzenleme neticesinde Tarım İl Müdürlüğüne bağlanarak “Trabzon İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü” adını almıştır. Laboratuvarımız Bakanlık makamının 12.12.2000 tarih ve HSH-İKL-10-5066 sayılı olurları ile doğrudan “Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne” bağlanmıştır.

Laboratuvarımız 2011 yılında bakanlığımızın yeniden organizasyonu sonucunda “Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü” adını almış ve halen bu isimle görevini sürdürmektedir.​

''