Numune Kabul Ve Rapor Düzenleme Birimi

                                                                 Erdoğan KOSTAKOĞLU

 

Birim Sorumlusu ​Erdoğan KOSTAKOĞLUMühendis
​Personel      Ayhan EROLMühendis​
Personel​​​      Salih ATEŞLİMühendis

 


 


 


 

Laboratuvara gelen gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü hammaddeve yardımcı maddelerin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin, su, su ürünleri ve atık su ​numunelerinin prosedürlere uygun olarak kabulünü ve diğer laboratuvar birimlerinden gerekli ​analizleriyapılmasının müdür adına talep edilmesini sağlar.                                                                 

  • Uygun koşularda ve miktarda gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakların tutularak numunenin  reddedilmesini, reddedilen numunelerin iade edilmesini sağlar.​
  •  Numunelerin geliş sırasına göre prosedürler ve talimatlara uygun kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  •  Birimlerden gelen analiz sonuçlarını değerlendirilip numunelere ait muayene ve analiz  raporlarının düzenler veya düzenletir.
  •  Analiz raporlarının ilgililere ulaştırılmasını sağlar.
  •  Numunelere ait her türlü bilginin ve raporların gizliliğini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''