Staj

Staj Başvurusu Yapacak Öğrencilerin DikkatineS T A J    B A Ş V U R U     K O Ş U L L A R I  :

Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 2018 yılı Yaz Staj Başvuruları 02/01/2018 tarihinde başlayacaktır. Kontenjanlarımız sınırlı sayıdadır.

Evrakların yeni yıl (2018) tarihli olmasına dikkat edilmesi ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Evrakları eksik olan öğrencilerin başvuraları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler Staj başvurularını şahsen yapacaklardır (Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).


Müdürlüğümüzde Staj Başvurusunda bulunmak isteyen  öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

1)  Stajyer öğrenci tarafından doldurulacak Dilekçe.

2) 2 adet fotoğraf

3) 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Zorunlu Staj Belgesi (Asıl Belge)

5) 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu. (Öğrencinin staj kabulü kesinleşince, staja başlarken teslim edilecek)

6) 1 adet Özgeçmiş (CV)


Başvuru Dilekçesi İçin:
''