Etik Davranış Kodları

1​. TEKLAB tüm kurumlara ve müşterilerine eşit mesafede durmalı, politik davranmamalı.
2. TEKLAB yöneticileri personele adil davranmalıdır.
3. TEKLAB personeli üzerindeki işi zamanında ve hakkıyla yerine getirmelidir.
4. TEKLAB’da yapılan işlerde, kamu çıkarları kişisel menfaatlerden önce gelmelidir.
5. TEKLAB’da işler bilgi, beceri ve uzmanlığa göre verilmelidir.
6. TEKLAB’da yapılan faaliyetler açık, şeffaf ve anlaşılır olmalıdır.      
7. TEKLAB’da işlerde süreklilik esas olmalıdır.
8. TEKLAB personeli, tarafsız olmalıdır.
9. TEKLAB’da tecrübeli personel, deneyimlerini paylaşmaktan kaçınmamalıdır.
10. TEKLAB yöneticileri, personelin performans değerlendirmesini objektif olarak yapmalıdır.
11. TEKLAB’da yetki ve sorumluluklar adil dağıtılmalıdır.
12. TEKLAB faaliyetlerinde ve alınan kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir.
13. TEKLAB’da yöneticiler, personeline kurum için önemli olduğunu hissettirmelidir.
14. TEKLAB kaynaklarının, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
15. TEKLAB’da şeffaflık ve görünürlük ilkesi doğrultusunda kararlar alınmalıdır.
16. TEKLAB’da kurum içi psikolojik şiddet, psikolojik taciz, vb. olmamalıdır.
17. TEKLAB’da ayrımcılık (dil, din, mezhep vb.), adam kayırmacılık ve hemşericilik yapılmamalıdır.
18. TEKLAB yaptığı faaliyetlerde kaliteye öncelik verilmelidir.
19. TEKLAB personelinin güncel gelişmelere ayak uyduracak kişisel gelişimleri sağlanmalıdır.
20. TEKLAB personeli, kurum bilgilerini dışarıya taşımamalıdır.
21. TEKLAB’da yöneticiler, personelin yanlışlarını düzeltme konusunda yapıcı yaklaşım göstermelidir.
22. TEKLAB personeline, eksiklerini giderilmesi hususunda eğitim verilmelidir.
23. TEKLAB’da personel işbirliği ve bilgi paylaşımına açık olmalıdır.
24. TEKLAB personel, işleriyle ilgili mevzuatı iyi bilmeli ve uygulamalıdır.
25. TEKLAB’da kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır.
26. TEKLAB’da çok çalışanların emeğine saygı duyulmalı ve yıpratılmamalıdır.
27. TEKLAB’da iş, eşit ve adil dağıtılmalıdır.
28. TEKLAB’da her personele kendisini gösterebilme fırsatı verilmelidir.
29. TEKLAB’da kimseye önyargılı yaklaşılmamalıdır. 
30. TEKLAB’da meslek ayrımcılığı yapılmamalı ve buna zemin hazırlanmamalıdır.
31. TEKLAB’da insan haklarına saygılı olunmalıdır.
32. TEKLAB’da kurum içi personel birbirlerine karşı saygılı olmalıdır.

Not: "TEKLAB" Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı kısaltmasıdır.
''