Kalite Politikası

​- Yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak hizmet vermek,
- Müşterilere ait gizli bilgileri ve tescilli hakları korumak, mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuçlar vermek,
- Faaliyet alanımıza giren her türlü deney hizmetlerini; iyi mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, eğitilmiş personel ile ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metodlar kullanarak gerçekleştirmek,
- Müşterilerle işbirliği yaparak müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerini dikkate almak, müşteri memnuniyetini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyede tutmak,
- Faaliyet alanımıza giren deney hizmetlerinin belirlenen kalite seviyesinde ki teknik gereksinimlerini en uygun biçimde karşılayarak kalitede sürekliliği sağlamak ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmak,
- Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında, ölçülebilir yıllık hedefler belirlemek ve bir önceki yıla ait hedefleri değerlendirmek,
- Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle tüm personelimizin kalite yönetim sistemini öğrenmelerini, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak,
- TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre kurmuş olduğumuz sistemin, tüm personel tarafından benimsenerek uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
- Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken, çevreyi kirletmemek ve kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmayı amaç edinmek,
Kalite Politikamızdır.
''