Mikotoksin Lab.

​Personel Durumu

1 Ziraat Mühendisi​ (Birim Sorumlusu)
1 Ziraat Yüksek Mühendisi​​​​​
1 Veteriner Hekim
 
 
 
Ana Çalışma Konuları
 
Tüm yem ve yem katkı maddelerinde Aflatoksin B1, Zearalenon, Deoksinivalenol, Okratoksin A, Fumonisin B1+B2 Analizleri,
Tüm tahıllar ve bunlardan elde edilmiş ürünlerde Aflatoksin B1, Zearalenon, Deoksinivalenol, Okratoksin A Analizleri,
Şaraplarda Okratoksin A Analizi,
Süt ve süt ürünlerinde Aflatoksin M1 analizi​
 
 
 
Mevcut Cihazlarımız
 
-         4 Adet HPLC cihazı,
-         ​1 Adet Ultrasonik subanyosu, 
-         1 Adet azot uçurma düzeneği,
-         Diğer Laboratuvar Cihaz ve Ekipmanları
 
 
Hedeflerimiz
 
2016 için mevcut her analize en az birer  matrix ilave edilerek akreditasyon kapsamını genişletmek.
 
  
Numune Kabul Kriterleri
 
 
En az 250g.​​
 
Akreditasyon Durumu

 Akredite.​
''