Kalıntı Lab.

​Personel Durumu
 
- 2 Gıda Yüksek Mühendisi
- 1 Kimyager
 
 
Ana Çalışma Konuları
 
Pestisit Analizi Yapılan Gruplar:
- Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünlerde,
- ​​​​Yüksek Yağ İçerikli Ürünlerde,
​- Süt ve Süt Ürünlerinde,
- Hayvansal Kaynaklı Gıdalardan Elde Edilen Yağlarda.

PAH Analizi Yapılan Gruplar:
- Su Ürünleri,
- Sıvı ve Katı Yağlar.

 
Mevcut Cihazlarımız
 
- 1 adet LC-MS/MS
- 1 adet GC-MS/MS 
- 1 adet GC-MS
- 1 adet HPLC
​- Diğer Laboratuvar Cihaz ve Ekipmanları
 
 
Hedeflerimiz
 
Yeni ürün grupları ile akreditasyon kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 
  
Numune Kabul
Kriterleri
 
Pestisit analizleri için, parti büyüklüğüne bağlı olarak, Yüksek Nişasta​ ve/veya Protein ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler ve Yüksek Yağ İçerikli Ürünler için analize alınacak ürün en az 1 kg; Süt ve Süt Ürünleri için analize alınacak ürün en az 0,5 kg olarak laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. 

Ürün özelliği gereği, özel muhafaza ya da taşıma şartları gerektiriyorsa, bu  şartlara uyularak numune tarafımıza iletilmelidir.​​

Hayvansal kaynaklı gıdalardan elde edilen yağlarda en az 0,2 kg.

                      
 
Akreditasyon Durumu
 
- Yüksek Yağ İçerikli Ürünler grubunda (LC-MS/MS ile 161 etken madde ve GC-MS/MS ile 32 etken madde),
​- Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler grubunda (LC-MS/MS ile 167 etken madde) akreditedir.​
- ​Süt ve Süt Ürünlerinde ; LCMSMS: 177 / GCMSMS: 50
- Su Ürünlerinde PAH Analizi.
''