Fiziksel Lab.

​Personel Durumu
 
1 Ziraat Mühendisi
1 Su Ürünleri Mühendisi
 
 
Ana Çalışma Konuları
 
Laboratuvarımızda gıda maddeleri, yemler ile bunların hammaddeleri, su ve su ürünleri numunelerinin renk, tat, görünüş, koku, rutubet, yoğunluk, çözünür katı madde, kırılma indisi, yabancı madde, diğer çeşitlerden taneler, elek analizleri gibi fiziksel analizler yapılmaktadır. Fiziksel analiz amacıyla laboratuvarımıza gelen numunelerin fiziksel analizleri Türk Gıda Kodeksi, Zorunlu Türk Standardı, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya ürün sertifikasına göre yapılır.  Gıda Kontrolörlerince başta tahıl ve tahıl ürünleri olmak üzere bakliyat, süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, meyve suları ve narenciye ürünlerinden alınan numuneler laboratuvarımıza intikal ettirilerek fiziksel analize tabi tutulmaktadır. Laboratuvarımıza getirilen buğday, arpa ve bakliyat türü numunelerde genellikle rutubet, elek altı, hektolitre tayini, kırık tane, bozuk tane, düşme sayısı, diğer çeşitlerden tanelere ilişkin analizler, unlarda yaş ve kuru gluten, diğer sıvı gıda ve sıvı gıda katkı maddelerinde ise başta rutubet olmak üzere brix, donma noktası tayini, iletkenlik, akışkanlık, kırılma indisi, yoğunluk, tat, koku, renk gibi duyusal analizler yapılmaktadır.
 
 
Mevcut Cihazlarımız      
 
-         ETÜV (2 ADET)
-         VAKUMLU ETÜV (1 ADET)
-         TEKPA UN DEĞİRMENİ 1 ADET 
-         FUNKE GERBER CYROSTAR SÜTTE DONMA NOKTASI                 TAYİN CİHAZI (1 ADET)
-         HASSAS TERAZİ (2 ADET)
-         HEKTOLİTRE AĞIRLIGI TAYİN CİHAZI (1 AD.)
-         SATAKE KAVUZ SOYMA MAKİNESİ (1 ADET)
-         PERTEN FALLİNG NUMBER DÜŞME SAYISI TAYİN CİHAZI               (1 ADET)
-         PH METRE (1 ADET)
-         REFRAKTOMETRE (1 ADET)
-         SATAKE PRİNÇ PARLATMA MAKİNESİ (1 AD.)
-         DİĞER LABORATUVAR CİHAZ VE EKİPMANLARI
 
 
Hedeflerimiz
 
Fiziksel Analiz Laboratuvarı olarak mevcut analiz çeşitliliğini genişletmek ve akreditasyon kapsamındaki akredite analiz sayısını artırmak temel hedefimizdir.
 
Numune Kabul Kriterleri
 
Rutubet analizlerinde numunesine göre cam kavanoz veya orijinal ambalajında gıda/yem numunesi için en az 200 gr (veya ml) olmalıdır.
Organoleptik analizler için numune orijinal ambalajda olmalıdır.
Diğer fiziksel özellikleri belirleyici analizlerde an az 500 gr (veya ml) olmalıdır.
 
 
Akreditasyon Durumu
 
Akredite.
''