30.5.2017 / Gösterim Sayısı : 324

GDO Analizlerine Başladık

Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarımızda Gıdalarda GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Tarama Analizlerine başlanmıştır.

Sürekli analiz gamını geliştiren Laboratuvar Müdürlüğümüz, Devlet Gıda Kontrol Laboratuvarları arasında GDO Tarama Analizi (Var-Yok) konusunda yetki alan 11. Laboratuvar olarak Dünya ve Ülke ekonomisinde giderek daha fazla yer edinen GDO uygulamalarının analiz edilmesi konusunda önemli bir adım atmıştır.


GDO Nedir?

Genetik materyali; doğal fizyolojik üreme veya doğal rekombinasyonla oluşmayacak biçimde modern biyoteknolojik yöntemlerle değiştirilmiş olan, kendi başına çoğalıp genetik materyalini doğada transfer edebilen biyolojik bir sistemdir.

GDO'ların güvenli bir şekilde ve insanlık yararına kullanılabilmesi, belirlenmiş kuralların ve tedbirlerin uygulanması ile mümkündür.


GDO Tarama Analizi Nedir?

GDO'lar modifiye edilmemiş orjinallerinde bulunmayan gen yapıları içerir, GDO'nun tespiti bu gen yapılarının (veya bu yapıların parçalarının) belirlenmesi esasına dayanır. 

Laboratuvarımızda GDO Tarama Analizleri ISO 24276 talimatlarına göre Real Time PCR ile Üç Bölge (35S promotör, NOS terminatör ve FMV Promotör) Tarama, Soya-Pamuk Tarama ve Event Tarama (MON 87701, MON 87708, MON 87769, CV127, DP-305423-1, GHB614, GHB614, 281-24-236) şeklinde yapılmaktadır.


''