Kalite Yönetim Birimi

TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar" standartı gereklilikleri doğrultusunda kurulmuştur.18 Temmuz 2011 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 17025 standartı gereği tüm kalite dökümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesi , Kalite Politika ve hedeflerinin ve gerekliliklerinin devamından sorumludur.

Kalite Yönetim Birimi eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktan, iç tetkik organizasyonunu ve takibini yapmaktan, yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirmekten ve bir sonraki yılın hedefini belirlemekten sorumludur.

Kalite Yönetim Birimi yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. İç Kalite Kontrol faaliyetlerini yürütür.

''