İç Kontrol Sistemi Birimi

Ahmet Arif PALALI   İç Kontrol Sistemi Birim Sorumlusu
Furkan YENİÇERİ
İç Kontrol Sistemi Birim Sor. Vekili
Mehmet SAVRUNLU   Birim Üyesi
Ahmet KARAKILIÇ   Birim Üyesi​

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin Görevleri:

           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelik, tebliğ v.b. mevzuatlara göre;

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

İş ve işlemleri iç kontrol birimi tarafından yapılmaktadır.

''