Çalışmalarımız

     Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, görevleri arasında belirttiği gibi şehir ve bölgeye yönelik gıda, yem ve su analizlerini yapmakta,  araştırma-geliştirme ve proje analizlerini gerçekleştirmekte  ve  stajyer  öğrenci eğitimlerini vermektedir. Bu hizmetleri sunarken  kalite standartlarını da her geçen gün yükseltme hedefiyle yola çıkan müdürlüğümüz  bu amaçla bünyesinde Kalite  yönetim birimini kurmuş ve iç kontrol sistemini  oluşturmuştur.  Kurumumuz, İç Kontrol Sisteminin çalışmalarına ilişkin GTH Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 28.05.2013 tarihinde olumlu değerlendirme ve teşekkürle ödüllendirilmiştir.

   Kalite Yönetim Birimi, ISO 17025  kalite standartlarına ulaşmak  ve müdürlüğümüzün akreditasyonu amacıyla başlattığı çalışmalarda  2012 yılı içerisinde  doküman hazırlığı ve gerekli eğitimlerin personelce alımını gerçekleştirmiştir.  Yeterlilik testlerini gerçekleştirmekte  olan kurumumuz  2013 yılı Aralık ayında  Türk Akreditasyon Kurumu'na  Akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.

   Mayıs 2013 tarihinde kurumumuzun geçirdiği iç denetim sonrası belirtilen eksiklikler hızla giderilerek genel müdürlük konuya ilişkin bildirilmiştir.

    Müdürlüğümüz,  numune sayısını arttırmak amacıyla  başlattığı çalışmalar  çerçevesinde  özel sektörle  görüşmelerine hız vermiş, bu amaçla tanıtım kitapçığı bastırmış ve tanıtıcı kırtasiye ürünleri satın almıştır.

   Laboratuar Müdürlüğümüz; 639 sayılı "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname,5996 Sayılı  " Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Kontrol Laboratuvarlarının  Kuruluş,Görev Yetki ve sorumlulukları ile Çalışma Usul ve esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik gereği gıda  numunelerinde analizlerin yapılması ve bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi ile görevlidir.

   Gap bölgesinin başkenti konumunda bulunan Şanlıurfa ilimizde tarımsal üretimin artması ve buna bağlı olarak gıda endüstrisinin gelişmesine bağlı olarak müdürlüğümüze olan ihtiyacın artacağı öngörülmektedir.​

 

''