Tarihçe

     Müdürlüğümüz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 12.08.1986 tarih ve ALO/4-4179-58621 sayılı emirleri gereği 1 Haziran 1987 tarihinde kurulmuş, Ocak 1988 tarihinden itibaren Bakanlık İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş olarak çalışmalarına başlamıştır.

     16.01.1995 tarihinde ise Makam Oluru ile doğrudan Bakanlığa ( Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ) bağlanmış daha sonra 2001 yılından itibaren  Tarım İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş olarak hizmetlerine devam etmiştir. Müdürlüğümüz, 3 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 639 sayılı KHK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel müdürlüğüne doğrudan bağlanmış olup hizmetini sürdürmektedir.

''