Numune Kabul ve Rapor Düzenleme

​       

                     Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim ​Sorumlusu
 Ahmet KARAKILIÇ

 

Personel

Personel​Ünvan
Ahmet KARAKILIÇ
Ziraat Mühendisi
Fatma İŞ
Veteriner Hekim


  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne elden getirilen, posta ve kargo ile gönderilen, resmi / tüzel kişiler tarafından ulaştırılan numunelerin kabulü, analiz ücretlerinin tahsili, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili laboratuvar şefliklerine gönderilmesi, numunelerin usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, iadesi ve imhası, rapor düzenlenmesi ile ilgili işlemler burada yapılmaktadır. İl Müdürlüğünce yöntemine uygun alınarak laboratuvarımıza gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünleri, su ve su ürünleri numuneleri Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğince kabul edilir.

   
 • Gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır;
 • İhracat ve denetim aşamasında alınan su ve su ürünleri, Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabına göre alınarak "Numune Gönderme ve Teslim Fişi" ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir. Numune alma etiketinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilen numune kodunun yazılı olması gerekmektedir.
 • Resmi denetim numuneleri Yurtiçi Gıda Kontrol Talimatı'na uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.
 • Numune mümkün olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.
 • Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.
 • Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Özel istek numuneler için Özel İstek Analiz Talep formu doldurulur.
 • Numune miktarı istenilen tüm analizlere yetecek ve partiyi temsil edecek şekilde olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne, Yem Numunesi Alma Yönetmeliği'ne ve su ürünleri analizleri için Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı'na göre analizlere yetecek miktarda ve usulüne uygun olarak alınan numuneler Numune Kabul Ünitesi tarafından kabul edilir.
 • Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuvara intikal etmelidir.
 • İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, Üretim İzni, referans laboratuvarlara gönderilen şahit numuneler ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir.
 • İl Müdürlüğü aracılığıyla gelen numunelerin analiz sonrası kalan kısmı firma tarafından istenmesi durumunda, numuneyi tanımlayan üst yazıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından belirtilmelidir. Bu durumda analiz sonuçları uygun olan numunelerin kalan kısmı tutanak karşılığında firmaya iade edilir. Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesi söz konusu değildir.
 • Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.

 • Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
  Sıra NoVatandaşa Sunulan Hizmetin AdıBaşvuruda İstenilen BelgelerMevzuatın AdıHizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç Süre)
  1Denetim Numuneleri Analizleri
  • Üst Yazı
  • Numune Alma Tutanağı
  • Numune kabul kriterlerimize uygun numuneler olmalıdır.
  Kuruluşumuz görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen Kanun,Kararname ve yönetmelikleri uygular 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunun 33. maddesine dayanılarak hazırlanan 29.12.2011 tarih ve 28157 Nolu(3.mükerrer) Resmi Gazetede Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş,Görev,Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik: Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü Numune Kabul Kriterleri Müdürlüğümüz Web sitesinde detaylıca listelenmiştir. 1 ila 7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)(Numunede yapılması istenen analizlere ait tamamlanma süreleri Müdürlüğümüz Numune Kabul ve Rapor Düzenleme birimlerinden öğrenilebilir.))
  2Özel İstek Numuneleri Analizleri
  • Başvuru Dilekçesi
  • Yapılması istenen analizlere ait ödendi dekontu
  • Numune Kabul Kriterlerimize uygun numuneler olmalıdır.
''