Sebile AYDIN                   Gıda Mühendisi - Lab. Birim Sorumlusu

Bülent GÜNEŞ                   Biyolog

Ali DEMİRAYAK                 Biyolog

Deniz ÇİFTBAŞ                  Veteriner Hekim

Serkan YAŞAR                  Veteriner Hekim

Işıl DEMİR                        Teknisyen