Kalite Hedeflerimiz

* TARAFSIZLIK , DÜRÜSTLÜK ve GĐZLĐLĐK ilkelerine bağlı kalmak

* Güvenilirliği zedeleyecek faaliyetlerde bulunmamak

* TS EN ISO/IEC 17025 Standardının sartlarını tüm birimlerde sağlamak

* Faaliyetleri Kalite Yönetim Sistemine uygun yürütmek

* Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun tüm personel tarafından özümsenmesini sağlamak

* Kurum faaliyetlerini eğitimli ve uzman personel ile yürütmek

* Analizlerde uluslar arası geçerli metotları kullanmak

* Analiz sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en doğru sekilde vermek

* Analitik sonuçların güvenilirliğini sürdürmek

* Teknolojik ve bilimsel gelismeleri izlemek

* Faaliyetleri en son teknoloji ürünü cihazlarla gerçeklestirmek

* Kalitede sürekliliği sağlamak

* Faaliyet alanı ile ilgili olarak uluslar arası tanınmayı sağlamak

* Müsteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek

* Müsterilere ait tescilli hakları tanımak

* Analitik faaliyetleri toplumsal ihtiyaçlara ve müsteri ihtiyaçlarına göre revize etmek

* Faaliyet alanını sürekli olarak gelistirmek

''