Kalite Politikamız

* Laboratuvar hizmetlerini , ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak , tarafsızlık , dürüstlük , gizlilik ve güvenirlilik esas olmak üzere , Devlet – Üretici – Tüketici üçgeninde kalite hedeflerinden sapmadan sürdürmek.

* Kurumun faaliyetlerini ve yönetimini TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Sartlar” standardına, bu standarda uygun olarak hazırlanmıs Kalite Yönetim Sistemine ve bu sisteme ait dokümantasyona göre yürütmek.

* Analiz sonuçlarını , kurumun Kalite Politika ve Hedeflerini ilke edinmis , Kalite Sistemi’nin prosedür , talimat ve diğer dokümantasyonunu öğrenmis ve özümsemis , konusunda eğitimli ve uzman personel ile geçerli metot ve cihazlar kullanarak , mümkün olan en kısa sürede , doğru ve güvenilir olarak vermek.

* Kalite düzeyini , teknolojik ve bilimsel gelismelerin izlenmesi,değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması sureti ile iyilestirmek ve kalitede sürekliliği sağlamak.

* Faaliyet alanı ile ilgili olarak uluslar arası tanınmayı sağlamak için gerekleri yerine getirmek.​

''