Numune Kabul Birimi

 

                                    Birim Sorumlusu Özgür ODABAŞ

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi  Görevleri

Müdürlüğümüze şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştırılan numuneler Numune Kabul Birimi tarafından kabul edilmektedir. NKR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler:
Müdürlüğümüze Gelen Numunelerin Gruplandırılması
1.           İthalat
2.           Gıda Denetimi
3.           Özel İstek
4.           Yem Denetimi

Numune Kabul İşlemleri:

Müdürlüğümüze ulaştırılan numunelerin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve kayıt altına alınır.

Hazırlama: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune etiketlenir. Öğütme gibi numune ön hazırlık aşaması gerektiren numuneler hazırlanır ve analizin talep edildiği ilgili laboratuvar birimine imza karşılığı uygun koşullarda teslim edilir.

İade, Muhafaza ve İmha: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.

Analiz ve Raporlama: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar birimi tarafından NKB'ne yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır. Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.
         
Özel istek numunelerine ait analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda, numuneye ait dilekçenin adres bölümünde belirtilen ildeki Tarım İl Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirilir

 

​ADI DOYADI​ÜNVANI​TELEFON(DAHİLİ)
ÖZGÜR ODABAŞ​​ZİRAAT MÜHENDİSİ​2145895(14)
HALİL UZUN​​BİYOLOG2145895(14)​
DURMUŞ KAYA​​TEKNİKER2145895(14)​

''