Mikrobiyoloji Laboratuvar Birimi

 
 

 

Birim Sorumlusu Nuray PARLAK 

Bazı gıdalar tamamen mikroorganizmalardan arındırılmış, steril bir şekilde tüketime sunulmaktadır. Ancak çoğu gıdalardan mikroorganizmaları tamamıyla arındırmak imkansızdır. Bu sebeple bazı gıdalarda mikroorganizmaların bulunması kaçınılmazdır. Bu mikroorganizmaların gıdalarda Türk Gıda Kodeks’inde belirtilen limitlerin üzerinde bulunması durumunda insan sağlığını tehdit eder.

İnsan sağlığını doğrudan yada dolaylı olarak tehdit eden mikroorganizmaların gıdalardaki tespiti için laboratuarımızda TSE - ISO  standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan metodlar ile analizleri yapılmakta olup güncel gelişmeler takip edilmektedir. Analiz kalitemiz ve güvenilirliğimizi artırmak için birimimiz EQA yeterlilik testlerine katılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuarımız sterilizasyon odası, ekim odası, inkubasyon odası, ön hazırlık ve temizlik odası olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

HEDEFLERİMİZ

Yönetmelik gereği laboratuarımızda yapılan tüm analizlerde verifikasyon çalışmalarını yapıp ISO yönetmeliklerini kullanarak analizlere başlamak,

-Tüm gıda ve yemlerde Enterobacteriacceae, sülfit indirgeyen Stafilokoklar, Staph enterotoksinleri analizlerine başlanması hedeflenmektedir.

                                                       PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANITELEFON (DAHİLİ)
NURAY PARLAKZİRAAT MÜHENDİSİ 0464 2145895 (21)
AYGÜL ERSUNANBİYOLOG0464 2145895(21)

 

 

 

''