Katkı-Kalıntı Laboratuvar Birimi

 

Birim Sorumlusu Halil KOCABAŞ 

 

Katkı Maddeleri üreticiler tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar dahilinde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde risk teşkil etmez. Fakat amaçları dışında kullanıldıklarında, gıdalarda oluşan kusurları kapatıcı olarak kullanıldıklarında veya belirtilen limitleri aşarak kullanıldıklarında insan sağlığı üzerinde risk teşkil ederler. Katkı laboratuarı olarak misyonumuz gıda ve insan güvenliği açısından katkı maddelerinin analizlerini yaparak, üreticiler üzerinde önleyici faaliyet uygulatmak, analiz çeşitliliğimizi artırma yönünde sürekli olarak araştırma yaparak metot geliştirme çalışmalarında bulunmaktır.
Laboratuvarımızda son yıllarda pestisit analizleri yapılmaya başlanmıştır. İleri teknolojik cihazlar ve uluslar arası metotlar kullanılarak ,Çayda pestisit analizleri yapılmaktadır.
__Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potensiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.Özellikle Türk Gıda Kodeksinde verilen Maksimum Kalıntı Limitleri(MRL) çerçevesinde kullanılmalarının insan sağlığı açısından bir sorun teşkil etmediği belirtilmiştir.
 Bitkinin direkt yolla veya toprakta kalan pestisiti kendi bünyesine alması ve bu bitkilerin insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılması sonucunda pestisitler insanların gıda zincirine girmektedirler.
Yüksek pestisit etken madde sayısı ile öne çıkan laboratuvarımız yeni alınan ve alınacak olan cihazlarımızla pestisit etken madde sayısını artırma çalışmalarına devam etmektedir.

                                                       PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANITELEFON (DAHİLİ)
HALİL KOCABAŞZİRAAT MÜHENDİSİ 0464 2145895 (24)
BURAK İPEKCİGIDA MÜHENDİSİ0464 2145895(24)
RÜVEYDA EROL MERCANGIDA MÜHENDİSİ0464 2145895(24)

''