Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yöneticisi: Rüveyda Erol MERCAN 

Kalite Yönetim Birimi:

Kalite Yönetim Birimi TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı gereğince Kalite Sistemini 2014 yılında kurmuş ve yönetmektedir. Bu standardın gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Kalite Yönetim Birimi; Kalite sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Laboratuvar Müdürüne istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. Belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm personel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına ulaşabilir. Bu dokümanlara uygun olarak çalışır.

Kalite Yönetim Birimi aynı zaman da eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. Yine Kalite Yönetim Birimi İç tetkik organizasyonunu ve takibini yapar. Yılsonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirir ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler. Rize Gıda Kontrol Laboratuvarını, Kalite Yönetimi konusunda yurt içi ve yurt dışında temsil eder.

 

 

 

Kalite Politikası :

Gıda güvenliğinin temini çerçevesinde; gıda maddeleri ve gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler konusunda kanun, yönetmelikler, tüzükler ve TS ISO EN/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olmak ve hizmet vermek.

Tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde hizmet vermek.

Kalite düzeyini artırmak için gelişen teknolojiyi takip ederek eğitilmiş personel ile geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuç vermek.

Müşterilerle işbirliği yapmak, müşteri memnuniyetini sağlamak.

Çevreyi ve doğal kaynakları en iyi şekilde korumak.

Kalite Yönetim Sisteminin bütün personel tarafından öğrenilmesini, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi en verimli şekilde paylaşmak.

Konusunda bölgesel alanda öncülük ve uluslar arası alanda işbirliği sağlamak.

Kalite Politikamızdır.

 

 

 

Kalite Hedefleri

Bölgeye hitap edecek şekilde referans kuruluş olmak.

Akreditasyon kapsamına girmek ve akredite olmuş analiz sayısının artırmak.

Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan analiz çeşitliliğini artırmak ve ilgili alet    ve ekipmanları sağlamak.

Kuruluşumuz bünyesinde kalibrasyonu yapılan cihazların sayısını artırmak.

Artan iş kapasitesine göre gerekli fiziki ortamı sağlamak.

 

''