Fiziksel Laboratuvar Birimi

Birim Sorumlusu Hava ASLAN

Gıda sanayi ve ticaretinde yaşanan hızlı değişim süreciyle birlikte maddelerin üretim teknikleriyle gelişmekte ve buna paralel olarak ürün çeşitliliğinde artışlar olmaktadır.Tüketiciye sunulan gıda maddelerindeki çeşitlilik arttıkça gıda maddelerinin kontrolü önem kazanmaktadır.

 

. .Gıda güvenliği ve kalitesi günümüz dünyasında vazgeçilmez bir unsur olmuştur.Kalite kriterlerinin standardizasyonu gerek ekonamik açıdan gerekse tüketici memnuniyeti açısından önemli bir rol oynamaktadır.

 

...Laboratuvarımız gıda ve gıda güvenliğine halk sağlığına yönelik özel istek ve denetim kapsamında yaptığı analizlerle hizmet vermektedir.

 

...Laboratuvarımıza getirilen ithalat, resmi , özel istek ,denetim ve bakanlığımızın izleme projeleri çerçevesinde alınan numuneler, şahıs ve firmaların özel istek numunelerinin analizleri, Türk Gıda Kodeksi , Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü, Uluslararası metodlara göre yapılmaktadır.Metodların güncelliği takip edilmektedir.

 

...Fiziksel ve Kimyasal analiz laboratuvarında gıda, gıda katkı numunelerinin rutubet/kuru madde, elek analizleri, siyah çayda okside olmamış parça, yeşil çayda okside olmuş bitki parçası, balda briks, kül tayini, , polen türü aranması, suda çözünmeyen katı madde,  analiz çalışmaları devam etmektedir.Çay analizlerinde ekstrakt, selüloz, kül, alkalilik, HCl' de çözünmeyen kül analiz çalışmaları başarıyla yapılmaktadır.

 

...Uzman kadromuz ile TSE veya Uluslararası kabul görmüş metodlarla  analizler müşteri ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.Laboratuvar sonuçlarının güvenilirliğinin kanıtlanması adına yeterlilik testlerine katılarak teknik yeterliliğimizi testlerinde başarılı sonuçlar alınmıştır.

 

...Gıda sektörü dinamik bir sektör olup, buna paralel bir laboratuvar olarak bilimsel gelişmeleri yakın takip etme yoluyla her geçen gün çeşitliliğini arttırarak ve uygulanmayan analizleri yapılır duruma getirerek analiz kalitesini yükseltmek hedeflerimizdir.

PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANITELEFON (DAHİLİ)
HAVA ASLANKİMYAGER0464 2145895 (22)
EMRAH YURDİGÜLLABORANT0464 2145895(22)

 

''