Tarihçemiz

            RİZE GIDA KONTROL lABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

        Müdürlüğümüz bakanlar kurulunun 98/11813 sayılı kararıyla kurulmuş ve kuruluş kararı 21 ekim 1998 tarih ve 23500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak Rize İl Tarım Müdürlüğüne bağlı Rize İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ismiyle Faaliyetlerine başlamıştır.

          08.Haziran.2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı  olarak Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  ismini almıştır.

         29.Aralık.2011 Tarihli ve 28157 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde laboratuvarımız yedi ana teknik birimden ve bir de idari birimden oluşmaktadır.

Bu birimler:

Teknik Birimler :Kalite Yönetim Birimi

                         Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

                         Fiziksel Analizler Laboratuvar Birimi

                         Kimyasal Analizler Laboratuvar Birimi

                         Katkı-Kalıntı Analizler Laboratuvar Birimi

                         Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvar Birimi'dir

 İdari Birim :     İdari ve Mali İşler Birimi

Müdürlüğümüzün  resmi görev kapsamı;  gıda, gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalite analizleri ve tohumluk kontrol hizmetleridir.

 

​ 

''