24.7.2014

Etik Davranış Kuralları

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI​​

1- Hak ve hukuka uyum esastır.
2- Ayrımcılık (Cinsiyet, Dil, Din, Irk, Mezhep vb.) yapılmaz.
3- Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4- Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5- İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6- Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur. 

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1-Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
2-Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
3-Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
4-Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
5-Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
6-Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
7-Başarılı çalışmalar takdir edilir.
8-Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
9-Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.

​​ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1- Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
2- Personel görevlerini yerine getirirken gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerine sadık kalır.
3- Personel çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Standartları çerçevesinde yürütür.
4- Mesai kavramına azami özen gösterilir.
5- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
6- Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
7- Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
8- Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
9- Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilirler.
10- Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
11- Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
12- Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
13- Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
14- Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
15- Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.​

''