Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar Birimi


Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olarak etkileyen etmenlerin tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği ve gıdanın raf ömrünün belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılır. Gıda tanımına giren ürünler üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen aşamalarda mikroorganizmalar veya bunların oluşturdukları toksinler ile bulaşmaları mümkündür. Genellikle mikroorganizmalar üründe bozulmaya,görünümünde bozulmaya veya tüketicilerde gıda kökenli zehirlenmelere yol açar.  Endüstrileşmiş ülkelerde gıda kökenli hastalıklar için hazırlanan istatistiklerde  olayların %60'ının uygulanan kötü gıda işleme teknikleri ile veya mevcut gıda hizmet ve servislerindeki bulaşmalarla meydana geldiğini göstermektedir. Gıda; üretim, işleme, paketleme, nakliye, depolama ve servis aşamalarında zehirli maddelerle, patojen veya toksik üreten mikroorganizmalarla bulaşmaya uğrayabilir. Raf ömrü,ve optimum depolama koşulları sonrasında meydana gelen çapraz kontaminizasyonlar sebebi ile  söz konusu mikroorganizma veya mikroorganizma toksinleri riskler oluşturabilirler. Kontamine ve bozulmaya uğrayan gıdalar tüketildiğinde gıda kökenli hastalıklar veya zehirlenmeler meydana gelebilir, buna bağlı olarak bireyin ve toplumun sağlığını etkileyerek sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkarabilirler. Gıdanın üretimi ve işlenmesi aşamasında meydana gelebilen bulaşma kontrol/tespit edilmemişse çok geniş alanları etkileyebilir (bir süt işletmesinde üretilen peynirin ülkenin tüm marketlerinde satıma olasılığı nedeniyle geniş kitleleri etkileyebilmesi gibi). Bütün bunlar mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerin ve sonuçlarının önemini ortaya koymaktadır. Bu durumda yapılacak mikrobiyolojik analizlerinin ve sonuçlarının güvenilirliği açısından örneklerin numune alma yönetmeliği'ne uygun olarak laboratuvarımıza ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Laboratuvarımızda 
1 Veteriner Hekim 
1 Ziraat Mühendisi
1 Laborant 
olmak üzere​​ 3 ​teknik eleman görev yapmaktadır.​

NECATİ YILMAZ​

LABORATUVAR SORUMLUSU
''