Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi:


        Kalite Yönetim Birimi (KYB) TS ISO EN/IEC 17025 “ Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standartı gereğince Kalite Sistemini kurmuş ve yönetmektedir. Bu standartın gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

        KYB Kalite sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Müdüre istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir.Belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm personel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına ulaşabilir. Bu dokümanlara uygun olarak çalışır.

        Kalite Yönetim Birimi aynı zaman da eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. Yine Kalite Yönetim Birimi İç tetkik organizasyonunu ve takibini yapar. Yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirir ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler. 

        Laboratuvarımız, TS ISO EN/IEC 17025 “ Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına göre 2006 yılında tarım bakanlığı içinde  akredite olan laboratuvarlar arasındadır.​


''