Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun gereklerini yerini getirmek amacıyla kanun gereği gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünleri ve su numunelerinde Tarım İl Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel Şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir.

Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü‘ne şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştırılan numuneler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından kabul edilir. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler:

    A. NUMUNE KABULU: Müdürlüğümüze ulaştırılan numunelerin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapılır, eğer ücretli ise satış fişi düzenlenir. Ücreti yatırılan numune kabul edilir ve kayıt altına alınır.

    B. NUMUNENİN ETİKETLENMESİ, HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI: Analiz edilmek üzere kabul edilen numune etiketlenir.Ön hazırlık aşaması gerektiren numuneler hazırlanır ve analizin talep edildiği ilgili laboratuvar birimine imza karşılığı uygun koşullarda teslim edilir.

    C. NUMUNENİN İADESİ, MUHAFAZASI VE İMHASI: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Tüketime uygun olmayan numuneler ve iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından 15 iş günü içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.

    D. NUMUNELERİN ANALİZ EDİLMESİ VE RAPORLANDIRILMASI: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar tarafından yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır.

Numune Kabul ve Raporlama Biriminde

1 mühendis

1 Kimya Teknikeri

1 Ziraat teknikeri

olmak üzere 3 teknik eleman  görev yapmaktadır.​


REYHAN ÇELİK​

​NUMUNE KABUL VE RAPOR DÜZENLEME SORUMLUSU


''