Staj Başvuru

​STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Halen öğrenim görüyor olmak
 • Yüksekokulların; Gıda teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi​ bölümlerinde okuyor olmak.
 • Fakültelerin Gıda Mühendisliği ​bölümünde okuyor olmak.
 • Meslek yüksek okulu, ön lisans veya Lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmez. Yüksek lisans öğrencilerinin de staj başvuruları kabul edilmez. Bu başvurular eğitim başvurusu olarak kabul edilir ve ücreti karşılığı eğitim programı uygulanır.
  BAŞVURU SÜRECİ
 • Kurumumuzda staj yapmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler bir dilekçe ile kuruma başvuruda bulunurlar.
 • Staj başvuru takvimindeki tarihlerde başlar ve ilan edilen son başvuru tarihi ​​sonunda sonuçlanır​​.
 • Staj başvuruları öğrencinin kendisi tarafından ve dilekçe ile yapılmalıdır. Dilekçeler elden teslim edilecektir. 
 • Kurum, mesleki gelişimi açısından faydalı olabileceği en donanımlı öğrenciyi tercih eder. Staj başvurusunun değerlendirilmesinde öncelik olarak, okul başarı durumu, ikamet şartları, tavır ve davranış biçimleri dikkate alınacaktır.
 • Staj başvuruları 1 hafta içinde değerlendirilerek başvuru sahibi staj başvurusunun kabul edilip edilmediği konusunda bilgilendirilir.
 • Okul idaresi tarafından verilen staj başvuru yazısı olsa bile öğrencinin dilekçe ile şahsi başvurusu gereklidir. Staj başvurusunun kabul edilip edilmediği öğrenciye ve başvuru yazısı olması halinde okul idaresine yazı ile bildirilir.
  ÖN KABUL VE KESİN KAYIT
 • Başvurusu kabul edildiği yazı ile kendisine bildirilen öğrenci için ön kabul yapılmış sayılır.
 • Öğrencinin staj başvurusu ve kabul edilmesi okul idaresince onaylanmalıdır.
 • Staj belgeleri (her okul için farklı olabilir) okul idaresince kuruma posta ile veya elden öğrenci ile gönderilebilir.
 • Okul idaresinin belirlediği staj belgeleri kuruma ulaşan öğrenciler, daha önceki beyanları da kontrol edilerek uygun bulunması halinde kesin kayıtları yapılır.
 • Kesin kayıt için öğrencinin kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir.
 • Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin sigorta kayıtları okulları tarafından yaptırılır ve sigorta primleri okulları tarafından karşılanır. Sigorta primleri okulları tarafından karşılanmayan öğrenciler sigorta primlerini kendileri yatıracaklardır.
''