Numune Kabul

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne usulüne uygun olarak elden getirilen, posta ve kargo ile gönderilen, resmi / tüzel kişiler tarafından ulaştırılan numunelerin kabulü, analiz ücretlerinin tahsili, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili Laboratuvar birimlerine gönderilmesi, numunelerin usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, iadesi ve imhası, rapor düzenlenmesi ile ilgili işlemler bu bölümde yapılmaktadır.

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince yöntemine uygun alınarak laboratuvarımıza gelen gıda, yem, su ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünleri Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimince "Denetim Numunesi" olarak kabul edilir.
Üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmalar tarafından getirilen numuneler ise "Özel İstek Numunesi" olarak kabul edilir ve analizleri ücret karşılığı yapılmaktadır.
Diğer kamu kurumlarından gönderilen numuneler, ücret karşılığı Resmi İstek Numunesi olarak değerlendirilir.

Müdürlüğümüze Gelen Denetim numuneleri aşağıdaki şartları taşımalıdır

 1. Denetimlerde alınan numuneler gıda denetçisi tarafından resmi prosedür ile laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numuneler ya anlaşmalı kargo şirketiyle ya da gıda denetçisi ile elden teslim edilmelidir.
 2. Acil sağlık riski taşıyan ve diğer acil durumlarda (zehirlenme, mesai dışı, savcılık kararı, adli vaka v.b) üründen alınan numunenin gıda denetçisi tarafından laboratuvara teslimi sırasında resmi yazı bulunmaması durumunda numunenin tanımı, miktarı, istenen analizler gıda denetçisi tarafından tutanakla belirtilip numune ile birlikte laboratuvara teslim edilmeli ve laboratuvarın konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 3. Gıda denetçileri tarafından alınan numunelerde sorun yaşanmaması için numunelerin Bakanlık logosu taşıyan poşetlere konulması ve plastik güvenlik mühürü önce numunenin bulunduğu poşet delinerek, daha sonra poşetin boğumundan sarılarak kilitlenmelidir.
 4. Numunelerin sıcaklık değerlerinde sapma olmaksızın laboratuvara gönderilmesinin sağlanması gerekmektedir.
 5. Mikrobiyolojik analizler için alınacak numunelerin haftanın ilk üç günü laboratuvarımıza teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Numune alma tutanaklarında numunenin alınış sebebine göre DN (Denetim), İN (İzleme), veya ACİL kodunun kullanılması, ayrıca numune alma tutanaklarının eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulması gerekmektedir.
 7. Sistemde herhangi bir sorun yaşanması veya numunenin analize alınmasının acil olduğu (numunenin vasfını kaybetme riski, zehirlenme, savcılık talimatı) durumlar haricinde GGBS girişi yapılmamış gıda ve yem numuneleri laboratuvar tarafından kabul edilmeyecektir.
 8. Organoleptik olarak kendine has özelliklerini yitirmemiş olsa bile son tüketim tarihini tamamlamış gıdalara ait numunelerin analizleri yapılmayacaktır.
 9. Ekmek numuneleri fırından çıktıktan en az 2 saat sonra alınmalı, fırın çıkış saati mutlaka tutanakta belirtilmeli, fırın çıkış saatinden 6 saat geçmeden ve kağıt ambalaj içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 10. Numune miktarı istenilen tüm analizlere yetecek ve partiyi temsil edecek şekilde olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne, Yem Numunesi Alma Yönetmeliği'ne ve su ürünleri analizleri için Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı'na göre analizlere yetecek miktarda ve usulüne uygun olarak alınan numuneler Numune Kabul Birimi tarafından kabul edilir.

Müdürlüğümüze Gelen Özel İstek numuneleri aşağıdaki şartları taşımalıdır

 1. Numune mümkün olan en kısa sürede kendine has özelliklerini kaybetmeyecek şekilde müdürlüğümüze teslim edilmelidir.
 2. Özel istek numune sahiplerinin Müdürlüğümüze Özel İstek Müşteri Müracaat Formu ile başvurması gerekmektedir.
 3. Numune orijinal ambalajında veya analiz için uygun ambalajda laboratuvara intikal etmelidir. Soğuk zincirde saklanan gıdalar laboratuvarımıza da soğuk zincirle getirilmelidir.
 4. Numune, mikrobiyolojik analiz için steril kapta veya orjinal ambalajında laboratuvara intikal ettirilmelidir. Yapılması gereken analizler hakkında bir fikir vermesi açısından Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.
 5. Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Ücret müdürlüğümüzün veznesine veya banka hesabına yatırılabilir. Banka Hesap bilgilerimiz, Ziraat Bankası Muğla/Menteşe Şubesi IBAN No :TR 4600 0100 2686 3575 8434 5033
 6. Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.


SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Analiz ücretlerinde herhangi bir indirim yapılamaz mı?
  Analiz ücretleri Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 22. maddesi uyarınca her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyonca belirlenir. Gıda Kontrol Laboratuvarımızın bu konuda bir yetkisi bulunmamaktadır.
 2. Getirdiğimiz numunenin analiz ücretini, analiz yapıldıktan ve rapor hazırlandıktan sonra yatırmamız mümkün müdür?
  Ücreti yatırılmayan bir numune Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından teslim alınmayacağı için analizinin yapılması da  mümkün değildir.
 3. Satın aldığımız her türlü gıda ürünü ile ilgili şikayetlerimizi nereye bildirmeliyiz?
  Gıda ürünleri ile ilgili şikayetler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube'sine yapılmalıdır. Bunun için dilekçe ile bireysel başvuru yapılabilir ya da http://www.alo174.gov.tr/ adresinden başvuru formu doldurulabilir.

''