Görevlerimiz

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYET KONULARI


  1. Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na Hükmünde dayanılarak hazırlanan, 29 Aralık 2011 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”  hükümlerine göre faaliyet yapmaktadır.
  2. 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı,  “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde ve buna bağlı çıkan yönetmelik hükümlerine göre gıda ve yem analizleri konusunda yetkili laboratuvardır.
  3. 639 Sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin" verdiği yetki ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve buna bağlı olarak çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri uyarınca gıdalarda analizler yapılmaktadır.
  4. Laboratuvarın görevi, Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde il tarım müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim gibi amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.
  5. Konu ile ilgili öğrencilerin staj görmelerini sağlamak.
''