Kimyasal Ana. Laboratuvarı

  • Görev ve Yapı
  • Personel
  • Analizler
  • Cihazlar
  • Fotoğraflar

 

 

Görev ve Yapı

Kimyasal Analiz laboratuvarında, bitkisel ve hayvansal ürünler ile atık su, içme ve kullanma suyu ve su ürünleri sularının kimyasal analizleri yapılmaktadır. 

Kimyasal analizlerde genellikle titrimetrik ve gravimetrik metotlar uygulanmakla birlikte bazı analizler spektrofotometre, polarizasyon cihazı ve BOD5(Biyolojik Oksijen İhtiyacı) cihazı ile yapılmaktadır. Yapılan analizlerde öncelikle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği çerçevesinde yayınlanan Analiz Metotları Tebliği, tebliğde bulunmayanlar için ise T.S. ve Uluslar arası kabul görmüş metotlar esas alınmaktadır.      

Kimyasal analizlerin yapılmasında amaç, gıdalarda bozulmuş, taklit ve tağşiş edilmiş ürünleri piyasaya sürerek haksız rekabet sağlamanın ayrıca tüketiciyi aldatmanın önlenmesidir. Üretici firmalar, ürün ambalajına, neye göre üretim yaptığını yazmak ve ilgili standartlarda uygun mamul üretmek zorundadır.        

Kimyasal Analiz laboratuvarı olarak, 2001 yılından bu yana TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu yeterlik testi çalışmalarına katılınmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

 

 

 

 

​Ünvan​Ad Soyad
Sayı
Ziraat Mühendisi (Birim Sorumlusu)
​Mustafa ÇELİKKOLLU
1
Kimyager​Halil EROL, Şükran YAVUZ
2
​Gıda Mühendisi​Seçkin GÜRPINAR
​1
​Su Ürünleri Mühendisi
​Aytaç ÜNGÜN
​1
​Laborant​Hakan KARTAL
​1

 

 

 

 

 

Analizler

Analiz Listemiz için tıklayınız.

 

 

 

Cihaz Listesi

​Sıra​Cihaz​Adet
​1.ICP-AES​1
​2.​HPLC (Likit Kromotografi) RID
​1
​3.​HPLC (DAD)
​1
​4.​GC (Gaz Kromotografi) (FID)
​1
​5.​Spektrofotometre (PC Spektro)
​1
​6.​Mikrodalga Yakma Ünitesi
​1
​7.​Azot Tayin Cihazı (Destilasyon Ünitesi)
​1
​8.​Selüloz Tayin Cihazı
​1
​9.​Santrifüj​1
​10.​Kül Fırını
​1
​11.​Yaş Yakma Ünitesi
​1
​12.​Etüv​1
​13.​Ultra Saf Su Cihazı
​1
​14.​Rotary Evoperatör
​2
​15.​Hassas Terazi
​1
​16.​pH Metre
​1
​17.​İletkenlik Ölçer (EC)
​1
​18.​Manyetik Karıştırıcı
​1
​19.​Ultrasonik Banyo
​1


 

 

 

 

Fotoğraflar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''