25.12.2015

GDO Analiz Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri

NoNumune Çeşidi

Numunenin Taşıması Gereken Kriterler

(Laboratuvara Teslim koşullarında yazılacak)

Numune
SıcaklığıMiktarı
Kab S.T.DKab. M.T.D
1Tüm Numuneler İçin

GDO analizleri için alınan numuneler kesinlikle başka analizler için bölünmemeli, başka analizler için alınan numuneler de bölünerek GDO analizi için gönderilmemelidir.

Numunelerin DNA kontaminasyonunu önleyecek ambalajlarda, ve ortamlarda laboratuara gelmesi gerekmektedir.

 Numunenin özelliğine göre değişen taşıma şartlarına uyulmalıdır.​​

Oda sıcaklığı (Numunenin yapısı göz önüne alınarak ısısı değerlendirilmelidir) 500gr/500ml 

T.D: Tolerans değeri (± şekline sıcaklık ve miktardan olabilecek kabul edilebilir tolerans değerini gösterir.


 

''