8.8.2014

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
NoNumune Çeşidi

Numunenin Taşıması Gereken Kriterler

(Laboratuvara Teslim koşullarında yazılacak)

Numune Sıcaklığı
Miktarı ​ ​ ​
Kab S.T.DKab. M.T.D
1TÜM GIDALARDANumune aseptik koşullarda alınmalıdır    
2

 

TÜM GIDALARDA

Numunenin konulacağı kavanoz ve benzeri kaplar 165 oC' de 2 saat veya 180 oC' de 1 saat sterilize edilmiş olmalıdır.

 

    

 

 

3

 

 

 

 

TÜM GIDALARDA

Büyük ambalajlar içinden numune alınması gerektiğinde ambalajın cinsine uygun olarak açılacak kısım % 75 'lik alkol ile sterilize edilmeli veya büyük paket olarak Mikrobiyoloji laboratuarına gönderilmelidir. Örneğin teneke ambalajdan örnek alınacaksa açılacak kısım sabunlu su ile temizlenmeli,

alkolle silinerek yakılmalı ve steril aletler ile steril bir kaba alınmalıdır. Eğer kuru ve orijinal poşeti içinde ise rutubetten korunmalı ve poşet zarar görmemiş olmalıdır.

 

    
4

 

TÜM GIDALARDA

Alınacak numune miktarı istenilen analizlerin sayısına bağlı olarak Gıda Maddelerinde Numune Alma Esasları ile ilgili talimat gereğince en az 500 gr olmalıdır.

 

  

 

500 gr

 
5

 

TÜM GIDALARDA

Ürünler küçük ambalajlar içinde ise çok sayıda alınmalı ve bu ambalajlar bozulmadan gönderilmelidir.

 

    
6

 

TÜM GIDALARDA

Analizlerde homojenizasyon sorunu bulunan numunelerden (örneğin fındık ezmesi gibi) fazla miktarda alınmalıdır.

 

    
7TÜM GIDALARDAÇabuk bozulan(süt ve süt ürünleri gibi) gıdalardan fazla numune alınmalıdır    
8

 

TÜM GIDALARDA

Risk teşkil eden gıdalardan (et ve et ürünleri, süt ürünleri ve benzeri ) fazla miktarda alınmalıdır.

 

    
9TÜM GIDALARDANumunenin analizi yapılacak bölüme gelene kadar sterilizesinin korunması sağlanmalıdır    
10TÜM GIDALARDA

Mikrobiyolojik analizler için alınan numunelerin alındığı andaki mikrobiyolojik özelliklerinin bilinmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır.

 

    
11TÜM GIDALARDA

Kısa sürede bozulacak nitelikte ve dondurulmamış ürünler buz kutusu gibi izoleli kutular içinde soğukta taşınmalıdır.

 

    
12TÜM GIDALARDA

Dondurulmuş gıdaların analiz laboratuarına ulaşıncaya kadar çözülmesini önleyecek önlemler alınmalıdır.

 

    
13

 

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN SAKLAMA VE MUHAFAZA SICAKLIK DERECELERİ

 

Dondurma;

Çeşitli biçimde ambalajlanmış dondurmaların taşınması sırasında kenar kısımlarındaki ısı derecesi –(5-15)0C'-ı olabilir.Satış yerlerindeki saklama derecesi de – 15 0C olmalıdır.Satışa sunulan dondurmalar sürekli olarak bu ısı derecesinde tutulmalı,kısmen ve tam olarak kesinlikle çözündürülmemelidir.

 

--50C

–150C

   
14

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN SAKLAMA VE MUHAFAZA SICAKLIK DERECELERİ

 

Etler;

Dondurulmuş etler – 18 0C'de veya bunu aşan ısı derecelerinde saklanmalıdır.Taşıma sırasında 2-3 saatlik bir süre için bu ısı derecesinin – 5 0C'a kadar inebilmesine tolerans gösterilir.Relatif rutubet % 90 civarında bulunmalıdır. Kısmen ve tam olarak kesinlikle çözündürülmemelidir.

 

 

 

--50C

–180C

   

15

 

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN SAKLAMA VE MUHAFAZA SICAKLIK DERECELERİ

 

Balıklar;

Avrupa ülkelerinde uygulanan saklama dereceleri –18 0C ile –30 0C arasında değişir.Bu derecelerde yağlı balıklar 4 ay,yağsız balıklar 6 ay bozulmadan saklanır. Taşıma sırasında 2-3 saatlik bir süre için bu ısı derecesinin – 5 0C'a kadar inebilmesine tolerans gösterilir .Kısmen ve tam olarak kesinlikle çözündürülmemelidir.

 

 

--50C

–180C

   
16

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN SAKLAMA VE MUHAFAZA SICAKLIK DERECELERİ

 

İstiridyeler;

Donmuş olarak pazarlanan ve bu amaçla kabuklarından ayrılan istiridyeler yıkandıktan sonra iyice kapatılmış kutular içerisinde –29 0C'da dondurulur ve – 18 0C'da saklanırlar.İstiridyeler bu muhafaza derecesinde 1 yıl saklanabilirler. Taşıma sırasında 2-3 saatlik bir süre için bu ısı derecesinin – 5 0C'a kadar inebilmesine tolerans gösterilir .Kısmen ve tam olarak kesinlikle çözündürülmemelidir.

 

 

 

 

--50C

–180C

   

T.D: Tolerans değeri (± şekline sıcaklık ve miktardan olabilecek kabul edilebilir tolerans değerini gösterir.


''