25.6.2014

Amaç ve Görevleri

    Bakanlığımız görevleri arasında bulunan gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerin,yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünlerinin ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin denetim, ithalat, ihracat, özel istek ve üretim izni numunelerinin kalite ve güvenilirlik analizleri ve kontrolü ile ,su ürünleri,su,su kirliliğinin kontrolü ve hayvan hastalıklarının teşhisi amacıyla kurulmuştur.

• 441 Sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki K.H.K. gereği gıda numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

• 1734 Sayılı Yem Kanunu ve Yönetmelikleri gereği yem ve yem hammadde numunelerinin muayene ve analizlerini yapmak.

• 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu. ü 560 Sayılı Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K.

• Özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca tarımsal ve hayvansal ürünlerin özelliklerini tespit etmek amacıyla ilgili gıda, yem, içme ve kullanma sularında istenilen analizleri yaparak rapor düzenlemek.

• İhracat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların alıcı ülkelerin talep ettiği analizleri yaparak rapor düzenlemek.

• İthalat yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların numunelerini Türk Gıda Kodeksine, Gıda Maddeleri Tüzüğüne,Standardına ve analiz sertifikasına göre analizlerini yaparak rapor düzenlemek.

• Bakanlığımızca Müdürlüğümüzün görevlendirildiği projelerde gerekli Analizleri yaparak sonuçları koordinatör kuruluşlara göndermek.

• Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konularda teknik görüş bildirmek.

• Özel kuruluşlar tarafından laboratuvar eğitimi almak için gönderilen kişileri eğitmek

''