Mikotoksin

Mikotoksinler  tarımsal ürünlerde, üretim sürecinde ve depolamada funguslar tarafından üretilen doğal toksinlerdir. Mikotoksin üreten en önemli funguslar  Aspergillus, Penisillium, Alternaria ve Fusarium türleridir.Mikotoksinler içerisinde insan ve hayvan metabolizması üzerine en etkili olanlar Aflatoksin( (B1,B2,G1,G2), Aflatoksin M1, Okratosin A, Trikotesenler ve fumonisinlerdir.

      Mikotoksin laboratuvarında gıda ve yemlerde ithalat, ihracat, denetim, resmi istek, özel istek ve referans olarak talep edilen analizler yapılmaktadır. Analizler,  TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardının gereklerini karşılayan AOAC ve ISO gibi uluslararası metodlarla, Kalibrasyonu akredite laboratuvarlar tarafından yapılan cihazlarla, A sınıfı malzemeler ve sertifikalı kimyasallarla eğitimli teknik personeller tarafından yapılmaktadır.

       Mikotoksin labortuvarımız üç bölümden oluşmaktadır.

Homojenizasyon Bölümü: Mikotoksin Analizleri için en büyük sorun, mikotoksinlerin numune  içerisinde  homojen dağılım göstermemesidir. Bu sebeple laboratuarımıza gelen numuneler bu bölümde olabildiğince parçalanarak homojenize edilir. Homojenizasyon için 20 kg lık iki adet Homojenizatör, 5 kg lık bir adet homojenizatör bulunmaktadır.

Ekstraksiyon Bölümü: Bu bölümde numune içerisinde bulunan toksinin ayırma işlemi yapılmaktadır.

Ekstraksiyon bölümünde bulunan cihazlar: Buzdolabı, Derin dondurucu, Hassas terazi, Blender, Shaker, Ulra turrax, Vortex, Evoporatör, Santrifüj, Ulrasonik banyo, Etüv, Çeker ocak, Isıtıcılı manyetik karıştırıcı ve genel laboratuvar cihazları.

Enstrümantal Analiz Bölümü: Bu bölümde numuneden ayrılmış toksinin HPLC cihazında miktar tayini yapılmaktadır. Bu amaçla 2 adet HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi) cihazı bulunmaktadır.

          Laboratuvarımızda gıdalarda,  yemlerde ve yem hammaddelerinde aşağıdaki mikotoksinlerin analizleri yapılmaktadır.

¨          Aflatoksin B1                     

¨          Aflatoksin B2       

¨          Aflatoksin G1       

¨          Aflatoksin G2                  

¨          Aflatoksin M1                    

¨          Okratoksin A

 

         Laboratuvarımız mikotoksin analizlerinde sonuçlarımızın güvenilirliğinin izlenebilirliği için akredite olunan her analiz için yılda bir uluslararası yeterlilik testlerine (FAPAS) katılmakta olup 2006 yılından itibaren akreditasyon sertifikasına sahiptir. Her yıl düzenli olarak TÜRKAK ve BAKANLIĞIMIZ tarafından denetlenmektedir.

        Laboratuvarımız mikotoksin analizlerinde Bakanlığımız tarafından yürütülen izleme, denetim ve survey çalışmalarında görev almaktadır. Bakanlığımızın talepleri ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda analiz çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.​

''