Staj İşlemleri

STAJ BAŞVURU KRİTERLERİ

1.            Staj başvuru işlemleri 02.01.2018- 30.04.2018 tarihleri arasında Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü "İdari İşler Birimine" yapılacaktır.

2.            Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3.            Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (başvuru dilekçe ekinde) ibraz edecekleridir.

    BAŞVURU DİLEKÇESİ (Ekli Dosyadan Alınabilir veya Laboratuvar Müdürlüğümüzden Temin Edilebilir)
    NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 Adet )
    2 Adet ÖĞRENCİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (Fotoğraflı olacaktır aksi takdirde kabul edilmeyecektir) - (Mühürlü İmzalı-ASLI)
    2 Adet FOTOĞRAF (Son altı ay)
    1 Adet Transkript

Bilgi İçin 
Şaban KARADERİLİ
Staj Sorumlusu 
0332 322 34 24 - 116

Not: Yaz stajı başvurusunda bulunan öğrencilerin varsa üniversitelerinin staj takvimini öğrenerek staj yapacağı tarih aralıklarını yazmaları rica olunur.

Ek Dosyalar

''