Eğitim

Eğitime başvuru şahsen, posta, faks, mail veya telefon yolları ile yapılabilir.

Eğitim analiz listemizde bulunan analizlere ait eğitimlerden oluşur.
Eğitim süresi azami 1 gündür.
Eğitim ücreti kurum döner sermaye saymanlığına yatırılmak üzere 1 gün / 100 TL ve analiz ücretidir.
Eğitim alacak kişi sorumluluk taahhütnamesi imzalar.
Eğitim alacak kişi Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yönetmelik ve çalışma şartlarını kabul etmiş olur.
 

Eğitim başvurusu ve bilgi için Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zeynep KAYA

Telefon: 0(332) 322 34 24 Dahili 148​
''