Numune Kabul ve Rapor Düzenleme

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi görevleri; Müdürlüğümüze getirilen numuneleri ambalaj, miktar, istenen analize uygunluk ve evrak yönünden değerlendirerek uygun olanları kabul etmek, kayıtları yapmak, ilgili laboratuvarlara sevk etmek, analiz neticelerini toplamak, rapor haline getirmek ve artan numuneleri imha edilene kadar muhafaza etmektir.

Laboratuvarımızda imkânlar ölçüsünde Gıda ve Yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerin, yarı mamul gıda maddeleri ile yem ürünleri yanı sıra, içme ve kullanma suyu, atık su numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

Numuneler bizzat özel şahıs ve resmi numuneler için resmi kurye ile getirilebildiği gibi kargo ve posta aracılığı ile de gönderilebilir. Kargo ve posta aracılığı ile gelen ve uygun olmayan numunelerle ilgili olarak gönderen kişi veya kuruluşlarla temasa geçilir, mümkünse eksiklikler giderilmeye çalışılır, müşterinin isteği halinde ilgili evrakla iade edilir.

Özel istek numunelerinde müşterinin isteği dâhilinde şahit olarak ikincil numune alınmaktadır. Analiz neticelerine itiraz olduğu takdirde müşterinin isteği doğrultusunda analizden artan numuneler ve ikincil numuneler müşteriye iade edilmektedir.

Analiz için laboratuvarımıza gelen numuneler; analizleri bitmesi müteakibinden uygun koşullarda muhafaza edilmektedir. Laboratuvarımızda numuneleri uygun koşullarda muhafaza etmek için yaklaşık 60 m3  "-18 ve +4 oC"  sıcaklık koşulları sağlanabilen soğuk hava deposu mevcuttur.

Laboratuvarımızda analizler; analiz listesi ile belirlenmiş matriksler çerçevesinde yapılmaktadır. Her gıda numunesi için ayrı ayrı metodlar belirlenmiştir. Metodlar ulusal veya uluslar arası kabul görmüş resmi metodlardır. Genel olarak bu çerçevede hizmet verilmektedir. Ancak analiz listesinde bir numune için belirlenmiş metod yoksa müşterinin isteği doğrultusunda (Laboratuvarımızda yapılma imkanı varsa) mutabakat sağlanarak başka uygun bir metod uygulanabilmektedir.

Birimimiz laboratuvarımızın dışa açılan yüzü olarak müşterilerimize yüz yüze veya telefonda konumuza ilişkin her türlü bilgi verilmekte veya bilgi verecek birime yönlendirilmektedir. Bu bağlamda her türlü soru ve sorunlarınız için birimimizde görevli teknik personelle temasa geçebilirsiniz.​

''