Kalite Yönetim Birimi

​Konya Gıda Kontrol Laboratuarı Kalite Yönetim Birimimiz Kalite Politikamızdaki laboratuarımıza ulaştırılan gıda, su ve yem numunelerine ait analizlerin, sürekli eğitimlerle deneyim ve bilgileri geliştirilen personelimiz tarafından, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metotlar kullanılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde, izlenebilirliği sağlanan cihazlar ve standart deney malzemeleriyle yapılması, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslar arası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesi, hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve tescilli hakların korunması ilkelerine bağlı kalınması, müşteriden geri besleme alarak şikayetlerin en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, bilimsel ve en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerinin sağlanmasının,gerçekleşmesinin takibi,düzenlenmesi ve kontrolü amacı ile 2000 yılında faaliyetine başlamıştır.

Kalite Yönetim Birimimiz Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bağımsız olarak görev yapmak amacıyla kurulmuş olup, gerektiği durumlarda müdürlük makamına direk ulaşma yetkisine sahiptir. Kalite Yönetim sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Müdüre istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında da gerekli yetkiye sahiptir.

Kalite Yönetim Birimi TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereğince, dokümanların hazırlanması ve onayı, gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, dağıtımı ve kullanım yerlerinde bulundurulması, yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi, dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımlarının kontrol edilmesinin sağlanması, güncelliğini yitirmiş dokümanların saklanması/imhası için uygulanacak yöntemlerin ve sorumlulukların belirlenmesinde görev yapar.

Kalite Yönetim Biriminin tüm personeli ,belirlenmiş olan politika ve hedefler doğrultusunda ,Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyon ve talimatlarına uygun olarak çalışmaktadırlar.
''