Kurumumuz Hakkında

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri başlangıçta Gıda Kontrol Araştırma Enstitüleri adı altında kurulmuş olup, çeşitli adlar altında çalışmalara devam etmiştir (İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-Veteriner Bölge Sağlık Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü gibi). Daha sonra 3161 sayılı Bakanlık Teşkilat Kanunu ve Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi çerçevesinde 1985 yılından itibaren İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 04.02.1987 tarihinde hizmete girmiştir.Ancak fiilen işe başlama tarihi 10.08.1987’dir.Bu tarihten itibaren Tarım İl Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak hizmet veren Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bakanlığın 16.01.1995 gün ve 2.14.94/5 sayılı onayı ile İl Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak 441 sayılı K.H.K’ye göre Bakanlığa doğrudan bağlı bir kuruluş haline gelmiştir. Kurumumuz görev alanına giren illerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri vasıtasıyla veya özel kişi ve kuruluşlarca getirilen, ham ve yardımcı maddeleri ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlere ait numuneleri “5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesiyle” kanun gereği Türk Gıda Kodeksi tebliği hükümlerine göre, yem numunelerini 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliklerine göre, su kirliliği ve su ürünleri numunelerini 1380 ve 3288 sayılı Su ürünleri Kanun ve Yönetmeliğine göre muayene ve analizlerini yapmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze verilen proje ve survey çalışmalarını yapmakta, Mahkemelerce istenilen teknik konularda görüş bildirmektedir.​​


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
KALİTE POLİTİKAMIZ

  • ​Mü​şterilerimizin gıda, su ve yem numunelerine ait; numune kabulü, analiz yapılması ve sonucun raporlandırılması, raporun müşteriye ulaştırılması hizmetlerimizdeki şikayetlerini ücretsiz olarak gizlilik ve objektiflik kriterleri içerisinde şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yasal mevzuat şartları çerçevesinde etkin verimli ele alarak üst yönetimle birlikte çözüme ulaştırmak,
  • Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Kurumumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti şartlarının TS ISO 10002 standardı şartlarına uygun ve uyum içerisinde olmasını garanti altına almak,
  • Kurumumuz üst yönetiminin ve tüm çalışanlarının yasal mevzuat ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde müşteri memnuniyetinin sağlanması faaliyetlerini kültür haline getirmek bunun neticesi olarak müşteri ile uzun süreli ilişkiler kurmak, 

KALİTE POLİTİKAMIZ


-Laboratuvarımıza müşterilerimiz tarafından ulaştırılan gıda, su ve yem numunelerine ait analizlerin, sürekli eğitimlerle deneyim ve bilgileri geliştirilen personelimiz tarafından, ulusal (TS, TGK vb.) ve uluslararası (AOAC, ISO, NMKL vb.) geçerliliği olan metotlar kullanılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması,

-Deneylerin; kalibrasyonları / performans testleri yapılan, izlenebilirliği sağlanan cihazlar ve standart deney malzemeleriyle yapılması, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesi,

-Hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve tescilli hakların korunması ilkelerine bağlı kalınması,

-Verilen hizmet kalitesinin artırılması için müşterilerle işbirliği yapılması, müşteriden geri besleme alarak şikayetlerin en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,

-Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle tüm personelimizin kalite yönetim sistemini öğrenmelerinin, bilimsel ve en son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerinin sağlanması,

​-TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardının gereklerini karşılayan Kalite Yönetim Sistemimizin tüm personelimiz tarafından benimsenerek uygulanmasının ve sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.​
''