Mineral Analiz

           

         Mineral Laboratuvar Birimimizde gıda, yem ve su numunelerinde ithalat, ihracat, denetim, resmi istek, özel istek olarak talep edilen mineral analizleri yapılmaktadır.

          Mineraller, vücudun sağlıklı kalabilmesi için gerekli olan, vücudumuzun kendi kendine oluşturamadığı, tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşılabilen inorganik elementlerdir. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

          Analizlerimizde, uluslararası geçerliliği bulunan standart metotlar( NMKL, ISO ) kullanılarak toplam 24 elementin analizi yapılmaktadır. Mineral Laboratuvar Birimimiz, gıda ve gıda katkı maddelerinde 15 element, su ve atık sularda 20 element olarak TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir . Birimimiz, akreditasyon gereği yılda bir kez en az bir analizden olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından (FAPAS,LGC Standarts vb.) düzenlenen yeterlilik testlerine katılmakta aynı zamanda sertifikalı referans malzeme kullanarak düzenli aralıklarla analiz kalite kontrolü yapılmakta , Analizlerde kullandığımız cihazlar, kalibrasyon veya performans testleri yapılarak sürekli kontrol edilmekte, Her yıl düzenli olarak TÜRKAK ve BAKANLIĞIMIZ  tarafından denetlenmekte, bu sayede hem iç kontrol hem de dış kontrol sağlanmış olmaktadır.

          Laboratuvarımızda, mineral analizlerinde Mikrodalga kapalı sistem örnek yakma ünitesi, ICP-MS , ICP-OES, kül fırını, su arıtma sistemi, hot plate  cihazları  bulunmaktadır. 

''