Yem

Hayvansal üretim, insanoğlunun neslinin devamını sağlayan ve dengeli beslenmenin vazgeçilemez öğeleri olan et, süt ve yumurta gibi temel besin maddelerinin ekonomik üretimini kendine amaç edinmiştir. Hayvansal ürünler protein, mineral maddeler ve vitaminler başta olmak üzere insanın gereksinim duyduğu tüm besin maddelerini uygun oranlarda içeren, sindirimi kolay, kendisine has lezzet ve aromaya sahip göreceli olarak pahalı olan ürünlerdir. Bu nedenle bireysel ve toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergesi, hayvansal ürünlerin yeterli miktarlarda üretilmesi ve tüketilmesidir.

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çeşitli ürünleri verebilmeleri için su, karbonhidratlar, protein, yağ, vitaminler, mineral maddeler gibi besin maddelerine gereksinimleri vardır. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemler ile içtikleri sudan sağlarlar. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre; "Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş, yem katkı maddeleri dâhil her tür madde veya ürün" olarak tanımlanmıştır.

Laboratuvarımızda yemler ve gıdaların bileşenlerinin tespit edilmesi amacıyla bazı fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Yemler için "Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmış olan analiz metotları, gıdalar için Uluslarası veya Ulusal kabul edilmiş analiz metotları kullanılarak analiz yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan analizlerin 8 tanesi TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, akredite olmayan analizlerden validasyonu gerekli olanlarda validasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Laboratuvarımızda 2 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi ve 1 Tekniker görev yapmakta olup tüm laboratuvar personelimiz yapılan analizler için gerekli eğitimi almışlardır.​

''