Mikrobiyoloji

Gıda Kontrol Hizmetleri kapsamında analizlerin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak yüksek güvenilirlik düzeyinde ve en hızlı şekilde yapılması bireyin ve toplumun sağlığının korunması, sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi adına oldukça önemlidir.

Mikrobiyolojik olarak gıda güvenliğinin temel prensibi, mikrobiyal kontaminasyonu ortadan kaldırmak veya tolere edilebilir düzeye düşürmektir. Bu nedenle öncelikle mikrobiyal kontaminasyona neden olan kaynakların bilinmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Gıdaların mikroorganizmalar ile kontaminasyonu hammadde, üretim, taşıma ve depolama aşamalarında gerçekleşebilmektedir.

Gıda maddelerinin mikrobiyolojik kriterleri ile bunların toksin ve metabolitlerinin sınırlarını ve gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları belirlemek amacıyla, Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde ISO (International Standardization Organization) analiz yöntemlerini referans metot alarak 29.12.2011 tarih ve 28157(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

 Mikrobiyoloji laboratuvarımızda gıda, yem, su ve su ürünlerinin; denetim, özel istek, şikayet, ithalat, ihracat, izleme amaçlı mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda ulusal ve uluslararası geçerli TSE, ISO, AOAC ve FDA kaynaklı güncel kültürel analiz yöntemlerinin yanında otomatize edilmiş sistemler de kullanılmaktadır. Laboratuvarımız ülkemizdeki en kapsamlı teknik altyapıya ve donanıma sahip gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarından biri olmasının yanında aynı zamanda analiz çeşitliliği yönünden de en kapsamlı laboratuvarlardan biridir. Yüzlerce bakteriyi 4-6 saat gibi çok kısa bir süre içerisinde biyokimyasal testlerle tür düzeyinde tanımlama imkânı sunan tam otomatik mikroorganizma tanımlama sisteminin yanı sıra önemli patojenlerin yüksek doğruluk ile tespitini sağlayan protein temelli patojen bakteri tespit sistemi ve analiz süresini oldukça kısaltan tam otomatik gıda kalite indikatörü mikroorganizma sayım sistemi ile hizmet üretmeye devam etmektedir.

Laboratuvarımız kapsam dahilinde olan mikrobiyolojik analizler için dış kalite kontrol amaçlı olarak her yıl yeterlilik testlerine katılmaktadır. Analiz kapsamımızdaki 15 analiz Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Talep edilmesi durumunda laboratuvarımızda analizlerle ilgili eğitim verilmektedir.

Laboratuvarımızda biri doktor ünvanlı dördü doktora biri yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 8 uzman teknik personel ile hizmet vermekteyiz.​

''